Навчальна дисципліна

для фахових молодших бакалаврів

спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація"

заочної форми навчання

групи 11, 12