«Основи медичного та фармацевтичного товарознавства» як освітній компонент вивчає асортимент та споживчі властивості медичних виробів, товарознавчі характеристики медичних та фармацевтичних товарів, сприяє формуванню у студентів товарознавчого мислення і навичок проведення товарознавчого аналізу різних груп аптечних товарів.