Мета практики - набуття здобувачами освіти здатності систематизувати знання в області біологічних закономірностей рослинного світу; знаходити необхідні об’єкти для спостереження; заготовляти, сушити, зберігати, аналізувати ЛРС; виготовляти та оформлювати гербарії; культивувати ЛР; визначати ЛР за допомогою ключа – визначника в природних умовах; визначати запаси ЛРС різними методами залежно від життєвої форми рослини; надавати рекомендації щодо раціонального використання рослинних ресурсів з урахуванням природоохоронних заходів.

Мета практики - набуття здобувачами освіти здатності систематизувати знання в області біологічних закономірностей рослинного світу; знаходити необхідні об’єкти для спостереження; заготовляти, сушити, зберігати ЛРС; виготовляти та оформлювати гербарії; культивувати ЛР; визначати ЛР за допомогою ключа - визначника. Проходження виробничого навчання забезпечує фахову підготовку майбутнього фармацевтичного фахівця, робить його компетентним у питаннях раціонального використання природних ресурсів.


Мета практики - набуття здобувачами освіти здатності здійснювати основні види професійної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства, що пов’язані з дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму, правилами зберігання лікарських засобів та товарів аптечного асортименту в умовах аптеки, правилами приготування деяких лікарських форм індивідуального виготовлення, що забезпечує фахову підготовку майбутнього фармацевтичного фахівця, робить його компетентним у питаннях надання якісної фармацевтичної допомоги відповідно до зазначеного рівня освіти.


Мета практики - сприяння оволодіванню здобувачми освіти здатностей здійснювати основні види робіт, які пов’язані з виготовленням лікарських засобів в умовах аптеки, закріпити знання з теоретичних основ та виробничих процесів одержання лікарських форм індивідуального виробництва, ознайомитися з сучасною рецептурою екстемпоральних лікарських форм та видами внутрішньоаптечної заготовки, забезпечувати якість виконуваних робіт у новому середовищі на місці майбутньої професійної діяльності з дотриманням вимог законодавчих,  нормативних документів, стандартів у фармацевтичній сфері.

Мета практики - набуття здобувачами освіти здатності здійснювати основні види професійної діяльності відповідно до вимог  законодавства, що пов’язані з організацією забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами, консультуванням відвідувачів, проведенням фармацевтичної опіки, що забезпечує фахову підготовку майбутнього фармацевтичного фахівця, робить його компетентним у питаннях надання якісної фармацевтичної допомоги.