«Ознайомлювальна практика з організації роботи аптеки» є обов´язковим компонентом освітньої програми та відповідно до навчального плану проводиться в ІV семестрі і закладає основи базових знань та навичок організації діяльності аптеки та є сполучною ланкою між професійно-орієнтованими та фаховими дисциплінами, що в цілому формують у здобувачів перелік компетентностей, досягнення яких є необхідним для відповідного рівня освіти.