«Переддипломна практика» є обов´язковим компонентом освітньо-професійної програми та відповідно до навчального плану проводиться в VІ семестрі. 

Проведення практики тісно пов'язано з виконанням вимог діючих законодавчих актів та нормативних документів України, які  регламентують діяльність, направлену на нормування якості лікарських засобів; засвоєння питань пов’язаних з організацією діяльності аптечних закладів, особливостями забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами та медичними виробами, веденням внутрішньогосподарського обліку та звітності, аналізом основних показників торгово-фінансової діяльності аптеки, технологічними аспектами щодо приготування ліків з урахуванням біофармацевтичних факторів відповідно до державних норм та стандартів, здатність надавати якісну консультативну допомогу під час реалізації лікарських засобів з метою їх раціонального застосування, профілактики поширених та суспільно-небезпечних захворювань, небезпеки самолікування та правил зберігання лікарських засобів у домашніх умовах відповідно до вимог діючих законодавчих актів, нормативних документів України та вимог належних практик.