Навчальна дисципліна

підготовки фахових молодших бакалаврів

галузі знань  22 Охорона здоров’я

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування

освітньої програми Лабораторна діагностика