Предметом освітнього компонента «Основи менеджменту та маркетингу у фармації» є закономірності, принципи функціонування і розвитку системи управління фармацевтичними та аптечними підприємствами, а також маркетингова філософія та методи господарювання в умовах конкуренції. Дана дисципліна сприяє формуванню у здобувачів сучасного управлінського і ринкового мислення.