навчальна дисципліна

спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація"

освітнього рівня першого (бакалаврського)

денної форми навчання 

для 309 групи