Вивчення дисципліни «Технологія ліків» тісно пов'язано з виконанням вимог діючих законодавчих актів та нормативних документів України, які  регламентують діяльність, направлену на нормування якості лікарських засобів; передбачає засвоєння питань пов’язаних з класифікацією і номенклатурою лікарських форм, фізико-хімічними властивостями діючих і допоміжних речовин, технологічними аспектами щодо приготування ліків з урахуванням біофармацевтичних факторів відповідно до державних норм та стандартів.